Sprachreisen nach England 

England Alter Preis ab
Weymouth & Portland  
Young Teens Sprachreise Englisch "Tennis & Talk" 11+ 11-13 1547,- €
Sprachreise Englisch "Fit for Abi" 15-19 15-19 1209,- €
Teens Sprachreise Englisch "Sail & Talk" 14+ 14-17 1567,- €
Young Teens Sprachreise Englisch "Paint & Talk" 11+ 11-13 1547,- €
Young Teens Sprachreise Englisch 11+ 11-13 855,- €
Teens Sprachreise Englisch "Tennis & Talk" 14+ 14-17 1452,- €
Teens Sprachreise Englisch 14+ 14-17 807,- €
Teens Sprachreise Englisch "Paint & Talk" 14+ 14-17 1452,- €
London  
Sprachreise Englisch 12-17 12-17 1119,- €
Brighton  
Englisch Sprachreise 12-17 12-17 1320,- €
Osmington Bay  
English Adventure Camp - Bungalow 10-16 10-16 1480,- €
Bournemouth & Poole  
Teens Sprachreise Englisch "Dance & Talk" 14+ 14-17 1376,- €
Teens Sprachreise Englisch "Splash & Talk" 14+ 14-17 1443,- €
Teens Sprachreise Englisch "Surf & Talk" 14+ 14-17 1395,- €
Teens Sprachreise Englisch 14+ 14-17 1140,- €
Young Teens Sprachreise Englisch "Act & Talk" 11+ 11-13 1477,- €
Young Teens Sprachreise Englisch "Dance & Talk" 11+ 11-13 1471,- €
Young Teens Sprachreise Englisch "Kick & Talk" 11+ 11-13 1629,- €
Young Teens Sprachreise Englisch "Tennis & Talk" 11+ 11-13 1547,- €
Teens Sprachreise Englisch "Act & Talk" 14+ 14-17 1382,- €
Teens Sprachreise Englisch "Tennis & Talk" 14+ 14-17 1452,- €
Teens Sprachreise Englisch "Kick & Talk" 14+ 14-17 1534,- €